Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2015

enemmy
21:57
3956 0cbd 500
enemmy
21:56
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— ważne czy nieważne?
enemmy
21:56

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć

— I.
enemmy
21:56
6033 5dbc 500
Reposted fromjolkens jolkens viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
enemmy
21:55
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
enemmy
21:55
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
enemmy
21:55
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
Reposted fromrawwwr rawwwr viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
enemmy
21:54
21:53
enemmy
21:53
kim ja dla Ciebie jestem...
— ?
enemmy
21:52
Posiadam tylko irracjonalne nadzieje, w które nie powinnam wierzyć. Głupie nadzieje, zbyt naiwne jak na dziewiętnastolatkę, mam świadomość otaczającej mnie rzeczywistości, ale mój umysł jej do siebie nie dopuszcza. Jestem zbyt osłabiona po wszystkich bojach i upadkach, nie radzę sobie nawet z własnymi uczuciami. Odeszli wszyscy, w których wierzyłam, którzy mieli pomóc, uchronić przed kolejnymi otarciami duszy i serca. Nie ma ich, oddalili się ode mnie bądź ja ich odepchnęłam, bo jestem toksyczna, jestem zarazą, która mogłaby ich zniszczyć, za bardzo chcę, za często się gubię, za mocno czuję, za głośno krzyczę, za wiele myślę. A dziś kolejny taki dzień, w którym wszystkie stare rany krwawią i tylko banalne nadzieje trzymają mnie przy życiu.
— misiaczek95
Reposted frommisiaczek95 misiaczek95 viaaneth aneth
enemmy
21:51
5879 d2c6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaneth aneth
21:51
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie ‘Czekam w samochodzie.’. Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które stały się kiedyś nasze, przesłuchalibyśmy wszystkie te piosenki, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
— Marta Kostrzyńska (via polskie-zdania)
Reposted fromgubolev gubolev viaaneth aneth
21:50
Mamo, ja się chyba zabiję.
Reposted fromKiro Kiro viaaneth aneth
enemmy
21:50
Nie zakochuj się. Nie zakochuj się. Nie zakochuj się no nie zakochuj się kurwa!
Reposted fromaneth aneth
enemmy
21:50
enemmy
21:50
6506 4d0e 500
Reposted fromkix kix viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
21:49
8876 e524
enemmy
21:49
Jak ludzie rzeczywiście tęsknią to się spotykają, a nie pierdolą, że bardzo, bardzo tęsknią.
enemmy
21:49
Jakie to dziwne gdy człowiek jest szczęśliwy,często nawet o tym nie wie.Nie zdaje sobie z tego sprawy.Dopiero później,żyjąc wspomnieniami,zauważa,że to,co go wtedy spotkało,to było właśnie szczęście.
— Magdalena Witkiewicz – Opowieść niewiernej
Reposted fromnyaako nyaako viaitwaslove itwaslove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl